• TurkishEnglishGermany

BLOG YAZILARI

ADIYAMAN İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ 3. OLAĞAN MALİ GENEL KURUL İLANI

Adıyaman ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin 3. Mali Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Mart 2019 Cumartesi Günü Tarım  ve Orman İl Müdürlüğü Çiftçi Eğitim Şubesi Toplantı Salonunda (Bozdoğan Otel Karşısı)adresinde saat 10:00’da Yapılacaktır.Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 23 Mart 2019 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.İlanen duyurulur.

GÜNDEM

 • Yoklama ve açılış,
 • Divan Başkanlığı seçimi,
 • Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
 • Gündeme madde ilave ile ilgili varsa tekliflerin alınıp görüşülmesi,( tüm asıl üyelerin 1/10 unun yazılı teklifi ve katılanların salt çoğunluğunun onayı gerekir)
 • Gündemin okunması ve misafir konuşmaları,
 • Yönetim ve denetim kurulları faaliyet raporlarının okunması ve ibrası
 • …………………….. yılları Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının ayrı ayrı okunması ve ibrası (ibra olmaması durumunda hesap tetkik komisyonu seçilir),
 • Alım, satım ve kiralama hizmetlerinde takip edilecek usul ile alınacak ürünün niteliğini, azami fiyatını, satılacak ya da kiralanacak ürün ve hizmetlerin asgari fiyatının belirlenmesi, bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 • Gayrimenkul alım ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliğinin,yerinin ve azami fiyatının, satılacak gayrimenkulun asgari fiyatının belirlenmesi, bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 • İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma usul ve esaslarının belirlenmesi, bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 • Üyelerin ihtiyaçları ile ilgili araç, gereç, ve demirbaşlar ile üretim maddelerinin temini hususunda karar alınması ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 • Asıl üyelere birlik aracılığı ile sağlanan ayni ve nakdi kredilerin ödeme şekli ve miktarının tesbit edilmesi ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 • Yıllık ıslah bedelinin (Soykütüğü Hizmet Bedelinin) genel kurul tarafından tesbit edilmesi, ayrıca, Yıllık ıslah bedelinin  (Soykütüğü Hizmet Bedelinin)ödeme şeklinin belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 • Üye giriş aidatı ve üye yıllık aidatlarının belirlenmesi,
 • 2018-2019 yılları çalışma programı ve bütçesinin okunması ve onaylanması,
 • Şube ve alım satım merkezlerinin açılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 • Ortak olunduğu takdirde Merkez Birliğine yatırım ve geliştirme payının kısmen veya tamamen devri konusunda karar verilmesi(tüm asıl üyelerin ¾ çoğunluğunun onayı gerekir),
 • Yönetim Kurulu tarafından yapılan üyelikten çıkarma teklifleri hakkında karar verilmesi,
 • Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının ve yollukların mevzuata göre belirlenmesi,
 • Personelin kadro ve ücretleri ile yolluklarının tesbit edilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 • Canlı ve cansız demirbaşların terkini konusunda karar alınması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • İlimizde uygulanacak teknik ve sağlık hizmetleri ile ilgili ücret ve ödentiler ile aidat tutarlarının belirlenmesi ve uygulanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 • Hayvancılıkla ilgili kamu tarafından dağıtılacak tüm teşvik ve desteklemelerin birlik aracılığı ile hazırlanması, dağıtılması ve gelen teşvik ve desteklemelerden üyelerimizin birliğe olan borçlarının (cari hesaplarının) kesilerek ödenmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • Birlik ve birliğin sahibi olduğu şirket adına uygun bulacağı kişi ve kuruluşlardan veya bankalardan kredi ve teminat mektubu alınması, bankalara gayrimenkul, ipotek, ve kefalet verilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla gerekli tesislerin kurulması,işletilmesi, bu konuyla ilgili kredi kullanılması, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi, Kırsal Kalkınma Kurumu, IPARD, ……….Kalkınma Ajansı, iç ve dış kaynaklı proje uygulanması ve diğer hibe programları kapsamında hibe başvurusu yapmaya, hibe sözleşmesi imzalamaya ve projenin yürütülmesi, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 • Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla birlik ve birliği sahibi olduğu şirketin, sperma, embriyo, canlı hayvan, hayvan bakım ve beslemesi ile ilgili her türlü girdi temini için ithalat ve ihracat yapılması, yurt içi ve yurt dışı fuar ve organizasyonlara katılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • Birliğin gelir-gider farklarının kullanılması, İşletme hesabıyla bilanço ve gerektiğinde gelir gider farkının bölüşülmemesi ve hazırlanan bütçe harcama kalemleri arasında devir yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • Dilek ve temenniler,
 • Kapanış,
11 Şubat 2019 374 okunma
BENZER YAZILAR

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE!!!

2018 Yılı Buzağı De teklemelerinden mahrum olmamanız için Tarım İl veya İlçe Müdürlüklerine en geç 10 AĞUSTOS 2018 tarihine kadar 10,00TL do ya bedeli olarak yatırılma ı alınan...

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE!!!

2017 Yılı Buzağı De tekleme i 3Dönem İcmal-5 li teleri yayınlanmıştır Kontrol işlemleri için Kahta, Gölbaşı ve Merkez Şubelerine gidilme i gerekmektedir Son kontrol tarihi 16072018...

Buzağılar Podyumda Boy Gösterecek

Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ortaklaşa “Buzağı Güzellik Yarışma ı” düzenliyor Birbirinden güzel...